Industrija nafte i plina

Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje HDS LCH-24/7 u OAO NAFTAN

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija

Postrojenje za izdvajanje sumpora HDS - LCH-24/7

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) sa ukupno 3800 ulazno/izlaznih signala

Saznajte više

Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje HDS L-24/7 u OAO NAFTAN

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija

Postrojenje za izdvajanje sumpora HDS - L-24/7

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) sa ukupno 3600 ulazno/izlaznih signala

Saznajte više

Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje SRU - CLAUS

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija

Postrojenje za izdvajanje sumpora SRU-CLAUS

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) sa ukupno 2200 ulazno/izlaznih signala

Saznajte više

Rekonstrukcija postrojenja za desulfurizaciju dizela HDT L-24/7 u OAO NAFTAN

Aktivnosti na projektu:
- izrada detaljnih izvedbenih projekata mjerenja i upravljanja, specifikacije instrumentacijske opreme
- izrada P&ID dijagrama
- dispozicija opreme u polju, dispozicija kabelskih trasa, izrada shema spajanja (ESD, DCS)
- nadzor nad izvođenjem instrumentacijskih radova

Saznajte više

Rekonstrukcija postrojenja za desulfurizaciju dizela HDT LCH-24/7 u OAO NAFTAN

Aktivnosti na projektu:

- Izrada detaljnih izvedbenih projekata mjerenja i upravljanja, specifikacije instrumentacijske opreme

- Izrada P&ID dijagrama

- Dispozicija opreme u polju, dispozicija kabelskih trasa, izrada shema spajanja (ESD, DCS)

- Nadzor nad izvođenjem instrumentacijskih radova

Saznajte više