Industrija nafte i plina

Postrojenje za desulfurizaciju rafinerijskih plinova SRU - CLAUS u OAO NAFTAN

Aktivnosti na projektu:

  • izrada detaljnih izvedbenih projekata mjerenja i upravljanja, specifikacije instrumentacijske opreme
  • izrada P&ID dijagrama
  • dispozicija opreme u polju, dispozicija kabelskih trasa, izrada shema spajanja (ESD, DCS)
  • nadzor nad izvođenjem instrumentacijskih radova

Saznajte više

UGRADNJA ANALIZATORA DIMNIH PLINOVA NA FCC REGENERATORU

Saznajte više

SUSTAVA ZA DOZIRANJE ADITIVA

Saznajte više

POSTROJENJE NISKOTEMPERATURNE IZOMERIZACIJE - PENEX

Saznajte više

GENERATOR PARE 50 T/H, INA RAFINERIJI NAFTE SISAK

Saznajte više