ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

Naručitelj:

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.

Ilica 224               

10000 Zagreb

 

Opis ukratko:

Izrada Izvedbenog projekta mjerenja, upravljanja i regulacije za protočni pasterizer piva na Liniji 3.

Isporuka opreme, upravljačkih ormara i izvođenje elektro-instrumentacijskih radova te puštanje u pogon sustava nadzora, mjerenja i upravljanja protočnog pasterizera piva na liniji za punjenje.

 

Detaljni opis:

Izrada detaljnog projekta mjerenja, upravljanja i regulacije, isporuka upravljačkih ormara i mjerno regulacijske opreme te puštanje u pogon protočnog pasterizera piva na liniji za punjenje broj 3. Nadzorno upravljački sustav baziran na Siemens Simatic platformi, sastoji se od PLC-a S7-300 i operaterskog panela MP370 koji se nalazi na prednjoj ploči upravljačkog ormarića na liniji. Sustav upravljanja procesom pasterizacije odvija se u sekvencama od pripreme za punjenje, punjenja sve do pražnjenja sustava i CIP-a. Operater upravlja sekvencama preko operaterskog panela na liniji za punjenje. Arhiviranje i pregled svih podataka realizirano je na zasebnom računalu za čiju svrhu je i izrađen program prema zahtjevima korisnika.

Galerija