UGRADNJA ANALIZATORA DIMNIH PLINOVA NA FCC REGENERATORU

Naručitelj:

INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. 

Rafinerija nafte Sisak     

 

Opis ukratko:

Izrada izvedbenog strojarskog i elektro-instrumentacijskog projekta, isporuka i ugradnja opreme te puštanje u pogon sustava za „Smanjenje koncentracije O2 u dimnim plinovima FCC regeneratora“ u INA Rafineriji nafte Sisak. Sustav se sastoji od tri analizatora Yokogawa TDLS200 TruePeak, za mjerenje koncentracije O2, CO i CO2 u dimnim plinovima.

Detaljni opis:

Projekt ugradnje analizatora dimnih plinova na FCC regeneratoru u INA Rafineriji nafte Sisak završen je 2012. godine. Radovi tvrtke PHB automatizacija d.o.o. obuhvaćaju sljedeće faze:

- Izrada izvedbenog projekta instrumentacije

- Izrada strojarskog izvedbenog projekta

- Isporuka analizatora i prateće opreme

- Izvođenje elektro-instrumentacijskih i strojarskih radova

- Ispitivanje, umjeravanje i puštanje u rad analizatora

- Izrada projekta izvedenog stanja

 

Analizator je Yokogawa TDLS 200 TruePeek. Mjerenje je on-line i uređaji su ugrađeni direktno na dimnjak. Mjerenje metodom Tunable Diode Laser Spectroscopy (ili TDLS), zasniva se na apsorpcijskoj spektroskopiji. TruePeak analizator je TDLS sustav koji radi na principu mjerenja količine laserske svjetlosti koja se apsorbira (gubi) dok putuje kroz medij koji se mjeri. Uređaj se sastoji od lasera koji emitira infracrvenu svjetlost, optičkih leća koje fokusiraju lasersku svjetlost kroz medij koji se mjeri potom na detektor i elektronike koja upravlja laserom i pretvara signal iz detektora u signal koji prikazuje koncentraciju mjerenog plina.

Galerija