SUSTAVA ZA DOZIRANJE ADITIVA

Naručitelj: INA – Industrija nafte d.d., Croatia
 
Sustav za doziranje aditiva na terminalima Rafinerije nafte Rijeka i Rafinerija nafte Sisak te na terminalu skladišta u Solinu
 
Sustav za doziranje aditiva uz naftna goriva (benzin i diesel) uveo se zbog poboljšanja proizvoda prema odgovarajucim standardima EU i zbog zadržavanja konkurentnosti proizvodaca. 
 
Predvideni sustav za dodavanje aditiva u gorivo za motorna vozila (tip CLASS) ima višestruki znacaj:
- oplemenjena goriva na cijeloj promatranoj prometnoj infrastrukturi utjecu na manje zagadivanje okoliša
- projektirani sustav štiti lokaciju od moguceg zagadenja jer se u procesu nabave aditivi kontrolirano ulijevaju u spremnike, a u nastavku i u auto-cisterne
- nepobitno utjece na zaštitu zdravlja ljudi koji su to do sada obavljali rucno
 
Sustav doziranja aditiva gorivu je projekt raden po principu kljuc u ruke. PHB automatizacija je glavni izvodac na tom projektu te smo obavljali vecinu posla od ishodenja dozvola, nabavke opreme, ugradnja opreme te organizacija i vodenje gradilišta.
Projekt je završen u ugovorenom roku te uspješno radi bez ikakvih poteškoca na sve tri lokacije.

Galerija