SAVA d.o.o. - Elektrana na drvnu biomasu

Naručitelj: 
SAVA d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 1
35 435 Stara Gradiška
 
Opis ukratko:
Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad po sistemu ključ u ruke:

  • NN instalacije kotlovskog postrojenja, dobave biomase toplinske stanice
  • NN instalacije opće potrošnje
  • Kompenzacija jalove snage
  • Sustav vatrodojave
  • Gromobranska zaštita, uzemljenje i izjednačenje potencijala
  • Diesel agregat 400kVA za napajanje nužnih pogona
  • SN postrojenje 35kV
  • Isporuka instrumentacijske i izrada nadzorno upravljačkog sustava 

Nadzorno upravljački sustav izveden je na Siemens PCS7 platformi u redundantnoj „fail safe“ izvedbi. Sustav upravljanja nadzire sve tehnološke cjeline kompletnog postrojenja: skladištenje i transport drvne biomase, parni kotao, sustav elektrofiltera, turbinsko postrojenje, kondenzacijsko postrojenje, postrojenje za kemijsku pripremu vode i toplinske podstanice za distribuciju tehnološke pare prema sušarama i za potrebe grijanja. 
  
Tehnički podaci kotlovskog postrojenja:
Parni kotao ložen drvnom biomasom
Nominalni učin:13,0 t/h
Tlak svježe pare: 40 bar
Temperatura svježe pare: 400°C
  
Tehnički podaci turbinskog postrojenja:
 Snaga generatora:2000 kWe

Galerija