POSTROJENJE ZA OBRADU OTPADNIH VODA U RAFINERIJI NAFTE SISAK

Naručitelj:

INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. 

Rafinerija nafte Sisak     

 

Opis ukratko:

Izrada Izvedbenog projekta mjerenja i upravljanja, isporuka instrumentacijske opreme i upravljačkog sustava te izrada programa za nadzor i upravljanje postrojenjem za obradu otpadnih voda u Rafineriji nafte Sisak – KP-6.

Detaljni opis:

Postrojenje za obradu otpadnih vode u RN Sisak, na lokaciji KP-6 pušteno je u pogon 2007. godine.

Tvrtka PHB automatizacija d.o.o.  sudjelovala je u izvođenju kompletnog projekta u sljedećim fazama:

- Izrada izvedbenog projekta instrumentacije i upravljanja

- Isporuka mjerno upravljačke opreme

- Isporuka i izrada kompletnog software-a distribuiranog upravljačkog sustava  (DCS-a)

- Ispitivanje i puštanje u rad kompletnog postrojenja

- Izrada projekta izvedenog stanja i priprema za tehnički pregled

 

Distribuirani upravljački sustav - DCS izveden je na platformi INVENSYS FOXBORO I/A. Sustav nadzire i upravlja kompletnim postrojenjem, uključujući mjerno-upravljačku opremu, elektromotorne pogone te automatsko izvršavanje upravljačkih sekvenci tehnološkog procesa.

Galerija