POSTROJENJE NISKOTEMPERATURNE IZOMERIZACIJE - PENEX

Naručitelj:

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Vitebsk, Republika Bjelorusija

Kapacitet postrojenja 56 T/h (benzin), tehnologija UOP PENEX
 
 
Izrada izvedbenog projekta instrumentacije i upravljanja postrojenjem  medu ostalim ukljucujuci:
- specifikacije instrumentacijske opreme, hook-up dijagrami
- razmještaj opreme u polju, kabelske trase, izrada shema spajanja (ESD, DCS)
 
Projektantski nadzor nad građenjem:
- 2011. godine postrojenje uspješno pušteno u rad:i funkcionira prema specifikaciji
 
Projektirani sustavi upravljanja:
- distrubuirani sustav upravljanja (DCS) Yokogawa Centum
- shut-down sustav (ESD) Yokogawa ProSafe RS
 
Broj signala:
- 1600 ulazo/izlaznih signala

Galerija