Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje HDS LCH-24/7 u OAO NAFTAN

Krajnji korisnik:

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija
Postrojenje za izdvajanje sumpora HDS - LCH-24/7

Naručitelj:

YOKOGAWA GesmbH
Central East Europe
Franzosengraben 1, P.O.Box 27
1034 Vienna, Austria
 
Aktivnosti na projektu:

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) za postrojenje HDS LCH-24/7

  • Izrada Upravljačkih ormara i ormara distribucije istosmjernog napajanja.
  • Izrada upravljačkog sustava na platformi Yokogawa CENTUM VP i ProSafe RS
  • Preuzimanje opreme i izvođenje FAT na lokacji tvrtke od strane krajnjeg korisnika
  • DCS i ESD sa ukupno 3800 ulazno/izlaznih signala

Galerija