INA – INDUSTRIJA NAFTE D.D., HRVATSKA

Naručitelj:

INA – Industrija nafte d.d., Hrvatska

Elektгoinstгumentacijski гadovi za slucaj 1,2 i 3 u sklopu pгojekta
Povećanje eneгgetske učinkovitosti postrojenja 321 TOPPING u Rafineгiji nafte Rijeka
 

Aktivnosti:
 Ugradnja instrumentacijske opreme za 2 nova generatora pare u sklopu projekta energetske učinkovitosti. 
Oprema je smještena u ugroženom prostoru na postrojenju Toping 3 (Zona 2).

Galerija