INA – INDUSTRIJA NAFTE D.D., HRVATSKA

Naručitelj:

INA – Industrija nafte d.d., Hrvatska
 
Isporuka i ugradnja mjerne opreme (ON-LINE analizatora)
па generatorima раге i sustavu termičke рripreme napojne
vode u Energani Rafinerije nafte Rijeka što uključuje
izradu izvedbene tehničke dokumentacije te
dokumentacije izvedenog stanja, nabavu i ugradnju
оргеmе sa potrebnom armaturom i materijalom
potrebnim za ugradnju, povezivanje svih mjernih signala
па postojeći DCS Energane, testiranje, funkcionalno
ispitivanje, puštanje u rad, školovanje korisnika, te probni
rad u trajanju od jednog mjeseca ро sistemu "ključ u ruke"
 
Aktivnosti:
Ugradnja uređaja za pripremu uzoraka, doziranje kemikalija te analizatora za analizu vode/pare u Energani Rafinerije nafte Rijeka.
Ugrađena je slijedeća oprema:
- Hladnjaci za pripremu uzorka – 10 kom – Sentry 
- Analizatori vodljivosti– 10 kom. –  9120, Polymetron / Hach
- Analizatori pH – 10 kom. –  9135, Polymetron / Hach
- Analizatori otopljenog kisika – 3 kom. –  9182, Polymetron / Hach
- Analizatori Silicija – 2 kom. – 9210, Polymetron / Hach
- Analizatori Natrija – 2 kom. –  9240, Polymetron / Hach
- Dozirne crpke – Gamma/L – Prominent

Galerija