HRAST STRIZIVOJNA d.o.o. - Elektrana na drvnu biomasu

Naručitelj:

HRAST STRIZIVOJNA d.o.o. 

Braće Radića 82                

31410 Strizivojna

 

Opis ukratko:

Izrada dokumenacije Glavnog i Izvedbenog projekta mjerenja i upravljanja za kogeneracijskopostrojenje na bazi izgaranja drvne biomase i rasklopišta s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Izvođenje elektro-instrumentacijskih radova i puštanje u pogon sustava nadzora,mjerenja i upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja i sustava dobave biomase.

Detaljni opis:

U periodu od 2009-2011. godine izrađen je projekt i pušteno u pogon Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase za naručitelja HRAST STRIZIVOJNA d.o.o.  na lokaciji Strizivojna.

Tijekom 2011. godine izvedeni su elektro-instrumentacijski radovi, ispitivanje, hladni pogon i puštanje u rad sustava upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja.

Kotlovsko postrojenje čine: kotao na drvnu biomasu, dnevni spremnici biomase, uređaj za usitnjavanje biomase, transporteri biomase, parni kotao, ventilatori zraka za izgaranje, uređaj za pročišćavanje dimnih plinova, zračni i dimovodni kanali, odsisni ventilator dimnih plinova, dimnjak, napojne crpke, termička priprema vode, kemijska priprema vode, sustavi za izuzimanje pepela iz kotla i uređaja za pročišćavanje dimnih plinova.

 

Nadzorno upravljački sustavi izveden je na Siemens PCS7 platformi u redundantnoj „fail safe“ izvedbi. Sustav upravljanja nadzire sve tehnološke cjeline kompletnog postrojenja: skladištenje i transport drvne biomase, parni kotao, sustav elektrofiltera, turbinsko postrojenje, kondenzacijsko postrojenje, postrojenje za kemijsku pripremu vode i toplinske podstanice za distribuciju tehnološke pare prema sušarama i za potrebe grijanja.

 

Tehnički podaci kotlovskog postrojenja:

Parni kotao ložen drvnom biomasom

                Nominalni učin DN: 20,0 t/h

                Minimalni učin Dmin: 10,0 t/h

                Tlak svježe pare pLS : 40 bar

                Temperatura svježe pare tLS : 400±5 °C

                Temperatura napojne vode: 105 °C

                Područje regulacije učina pare:  10,0 – 20,0 t/h

 

Tehnički podaci turbinskogpostrojenja:

                VT dio turbine (A)

                Svježa para                        

                Tlak: 40 bar

                Temperatura: 400 °C

                Protok pare: 20.000 kg/h

                NT dio turbine (B)

                Para                                      

                Tlak: 1,9 bar

                Temperatura: 145,8 °C

                Protok pare: 11.000 kg/h

                Generator

                Brzina vrtnje: 1.500 min-1

                Snaga generatora: 3.366 kW

Galerija