HEP PROIZVODNJA D.O.O., TE-TO ZAGREB - BLOK L

Kombi kogeneracijski blok s jednom plinskom i jednom parnom turbinom

112 MW e/110 MW t  (75 +37 MW e)

GAS TURBINA - GE Energy

PARNI KOTAO - Siemens

PARNA TURBINA - Škoda

Aktivnosti:

- montaža instrumentacijske opreme i sudjelovanje pri puštanju u rad postrojenja

Galerija