HEP PROIZVODNJA d.o.o. - TE SISAK - BLOK C

Naručitelj:

HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE Sisak - Blok C

 

Aktivnosti na projektu:

- montaža instrumentacijske opreme i puštanje u pogon

 

U TE Sisak  2009. godine započela  je izgradnja plinskog kombi kogeneracijskog postrojenja BLOK C  230 MWe + 50 MWt.

Novo postrojenje sastoji se od jedne plinske turbine snage 160 MWe sa vlastitim generatorom, jedne parne turbine snage 80 MWe sa generatorom i kotla utilizatotra na otpadne plinove iz plinske turbine. Parna turbina ima regulirano oduzimanje pare za potrebe napajanja parom toplinskog sustava grada Siska snage 50 MWt.

Galerija