GENERATOR PARE 50 T/H, INA RAFINERIJI NAFTE SISAK

Opis ukratko:

Izrada Izvedbenog projekta mjerenja i upravljanja, isporuka instrumentacijske opreme i upravljačkog sustava za postrojenje „Novi generator pare 50 t/h“ u INA Rafineriji nafte Sisak.

Izvođenje elektro-instrumentacijskih radova, izrada programa za nadzor i upravljanje te ispitivanje i puštanje u pogon sustava za nadzor i upravljanje.

 

Detaljni opis:

Generator pare 50 t/h u Rafinerij nafte Sisak pušten je u pogon 2009. godine.

Tvrtka PHB automatizacija d.o.o.  sudjelovala je u izvođenju projekta u sljedećim fazama:

- Izrada izvedbenog projekta instrumentacije i upravljanja

- Isporuka mjerno upravljačke opreme

- Isporuka, ugradnja i puštanje u pogon frekventnih pretvarača

- Izvođenje elektro-instrumentacijskih radova

- Isporuka distribuiranog upravljačkog sustava  (DCS-a)
- Izrada upravljačkog programa

- Ispitivanje i puštanje u rad postrojenja

- Izrada projekta izvedenog stanja i priprema za tehnički pregled

 

Distribuirani upravljački sustav - DCS izveden je na platformi INVENSYS FOXBORO I/A. DCS sustav nadzire gotovo sve cjeline kotlovskog prostrojenja: regulacija opterećenja kotla, regulacija razine u napojnom i spremniku napojne vode, regulaciju razine u bubnju kotla, upravljanje puhačima čađe, upravljanje elektromotornim pogonima pumpi i ventilatora te izvršavanje upravljački sekvenci potrebnih za automatizirani rad postrojenja. Upravljanje gorionicima obavlja BMS sustav SAACKE  s kojim DCS komunicira posredstvom Profibus DP protokola.

Galerija