BE-TO GLINA d.o.o. - Elektrana na drvnu biomasu

Naručitelj:

BE-TO GLINA d.o.o.

Žrtava Domovinskog rata 71

44 400 Glina

Opis ukratko:

Izrada dokumentacije Izvedbenih projekata:

- Projekt mjerenja, regualcije i upravljanja

- Projekt NN instalacija kotlovskog postrojenja i toplinske stanice

- Projekt NN instalacija opće potrošnje

Izvođenje elektro-instrumentacijskih  radova, puštanje u pogon sustava nadzora, mjerenja i upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja i sustava dobave biomase.

Detaljni opis:

U periodu od 2014.-2015. Godine izrađeni su izvedbeni projekti i pušteno u pogon kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase za naručitelja BE-TO GLINA d.o.o. na lokacija Glina.

Izvedeni su elektroinstrumentacijski radovi, ispitivanje, hladni pogon i puštanje u rad sustava upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja.

Kotlovsko postrojene čine: dnevni spremnici biomase, transporteri biomase, parni kotao, ventilatori zraka za izgaranje, uređaj za pročišćavanje dimnih plinova, zračni i dimovodni kanali, odsisni ventilator dimnih plinova, dimnjak, napojne crpke, termička priprema vode, kemijska priprema vode, sustavi za izuzimanje pepela iz kotla i uređaja za pročišćavanje dimnih plinova.

Nadzorno upravljački sustav izveden je na Siemens PCS7 platformi u redundantnoj „fail safe“ izvedbi. Sustav upravljanja nadzire sve tehnološke cjeline kompletnog postrojenja:

skladištenje i transport drvne biomase, parni kotao, sustav elektrofiltera, turbinsko postrojenje, kondenzacijsko postrojenje, postrojenje za kemijsku pripremu vode i toplinske podstanice za distribuciju tehnološke pare prema sušarama i za potrebe grijanja.

Tehnički podaci kotlovskog postrojenja:

Parni kotao ložen drvnom biomasom

Nominalni učin DN: 10,0 t/h

Minimalni učin Dmin: 7,0 t/h

Tlak svježe pare pLS: 35 bar

Temperatura svježe pare tLS: 350±5°C

Temperatura napojne vode: 105°C

Područje regulacije učina pare: 7,0-10,0 t/h

 

Tehnički podaci turbinskog postrojenja:

Snaga: 1200 kWe

Brzina vrtnje: 10500 min-1

Tlak ulazne pare: 35 bar

Temp. ulazne pare:      350°C

Količina ulazne pare: 9,9 t/h

Regulirano oduzimanje: 3,0 bar

Ispuh: 0,1 bar

 

Galerija