Isporuka mjerno regulacijske opreme

U svojim projektima koristimo samo uređaje i opremu koja je na tržištu dokazala kvalitetetu i koja ima sve karakteristike potrebne za projektiranu namjenu.

Isporučujemo:

  • Mjernu i analitičku opremu 

  • Regulacijsku opremu

  • Upravljačku opremu

  • Sustave za daljinsko upravljanje procesima

Proizvođači čiju opremu najčešće koristimo:

  • Yokogawa, Siemens, Schneider Electric, Jumo, Emerson, Endress+Hauser, HACH, AUMA...

Galerija