PHB automatizacija

Projekti u tijeku

HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE Sisak - Blok C

Naručitelj: HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE Sisak - Blok C       Aktivnosti na projektu - montaža instrumentacijske opreme i puštanje u pogon   U TE Sisak...

Opširnije...

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE "BE-TO Sava"

Naručitelj:  SAVA d.o.o. Trg hrvatskih branitelja 1 35 435 Stara Gradiška         Opis ukratko: Izrada izvedbenih projekata, isporuka...

Opširnije...

KOGENRACIJSKO POSTROJENJE NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE "BE-TO Glina"

Naručitelj:  BE-TO GLINA d.o.o. Žrtava Domovinskog rata 71 44 400 Glina       Opis ukratko: Izrada dokumentacije Izvedbenih projekata: - Projekt...

Opširnije...

Izrada softvera i upravljačkih ormara za HDT L-24/7 DCS & ESD

Naručitelj: Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija   POSTROJENJE ZA DESULFURIZACIJU DIZELA HDT L-24/7 tehnologija -...

Opširnije...

Postrojenje za desalinizaciju boćate vode

Naručitelj: VODOVOD POVLJANA d.o.o.   Kapacitet postrojenja 25 l/s pitke vode               Aktivnosti na projektu: -...

Opširnije...