PHB automatizacija

Postrojenje za desalinizaciju boćate vode

Naručitelj: VODOVOD POVLJANA d.o.o.
 
Kapacitet postrojenja 25 l/s pitke vode
 
 
 
 
 
 
 
Aktivnosti na projektu:
- glavni i izvedbeni projekt
- specifikacija, dobava i ugradnja instrumentacijske i električne opreme
- nadzor nad izvođenjem
- ispitivanje i puštanje u rad postrojenja
 
Projektirani sustavi upravljanja:
- distribuirani sustav upravljanja Siemens S7-1200 (6  PLC-a umreženih s optikom), 
  GPRS komunikacija između PLC-a i WinCC grafičkog sučelja.
 
Broj signala:
- 43 analognih ulaza/izlaza
- 158 digitalni ulaza/izlaza
 

Galerija

Povratak na prethodnu stranicu