PHB automatizacija

KOGENRACIJSKO POSTROJENJE NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE "BE-TO Glina"

Naručitelj: 
BE-TO GLINA d.o.o.
Žrtava Domovinskog rata 71
44 400 Glina
 
 
 
Opis ukratko:
Izrada dokumentacije Izvedbenih projekata:
- Projekt mjerenja, regualcije i upravljanja
- Projekt NN instalacija kotlovskog postrojenja i toplinske stanice
- Projekt NN instalacija opće potrošnje
 
Izvođenje elektro-instrumentacijskih  radova, puštanje u pogon sustava nadzora, mjerenja i upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja i sustava dobave biomase.
 
Detaljni opis:
U periodu od 2014.-2015. Godine izrađeni su izvedbeni projekti i pušteno u pogon kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase za naručitelja BE-TO GLINA d.o.o. na lokacija Glina.
Izvedeni su elektroinstrumentacijski radovi, ispitivanje, hladni pogon i puštanje u rad sustava upravljanja kompletnog kotlovskog postrojenja. 
Kotlovsko postrojene čine: dnevni spremnici biomase, transporteri biomase, parni kotao, ventilatori zraka za izgaranje, uređaj za pročišćavanje dimnih plinova, zračni i dimovodni kanali, 
odsisni ventilator dimnih plinova, dimnjak, napojne crpke, termička priprema vode, kemijska priprema vode, sustavi za izuzimanje pepela iz kotla i uređaja za pročišćavanje dimnih plinova. 
Nadzorno upravljački sustav izveden je na Siemens PCS7 platformi u redundantnoj „fail safe“ izvedbi. Sustav upravljanja nadzire sve tehnološke cjeline kompletnog postrojenja: 
skladištenje i transport drvne biomase, parni kotao, sustav elektrofiltera, turbinsko postrojenje, kondenzacijsko postrojenje, postrojenje za kemijsku pripremu vode i toplinske podstanice za 
distribuciju tehnološke pare prema sušarama i za potrebe grijanja. 
 
 
 
Tehnički podaci kotlovskog postrojenja:
Parni kotao ložen drvnom biomasom
Nominalni učin DN: 10,0 t/h
Minimalni učin Dmin: 7,0 t/h
Tlak svježe pare pLS: 35 bar
Temperatura svježe pare tLS: 350±5°C
Temperatura napojne vode: 105°C
Područje regulacije učina pare: 7,0-10,0 t/h
 
 
Tehnički podaci turbinskog postrojenja:
 
Snaga: 1200 kWe
Brzina vrtnje: 10500 min-1
Tlak ulazne pare: 35 bar
Temp. ulazne pare:      350°C
Količina ulazne pare: 9,9 t/h
Regulirano oduzimanje: 3,0 bar
Ispuh: 0,1 bar

Galerija

Povratak na prethodnu stranicu