PHB automatizacija

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE "BE-TO Sava"

Naručitelj: 
SAVA d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 1
35 435 Stara Gradiška
 
 
 
 
Opis ukratko:
Izrada izvedbenih projekata, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad po sistemu ključ u ruke:
- NN instalacije kotlovskog postrojenja i toplinske stanice
- NN instalacije opće potrošnje
- Kompenzacija jalove snage
- Sustav vatrodojave
- Gromobranska zaštita, uzemljenje i izjednačenje potencijala
- Diesel agregat 400kVA za napajanje nužnih pogona
- SN postrojenje 35kV
- MRU radovi uključujući ugradnju instrumentacijske opreme i izrada software-a nadzorno- upravljačkog sustava 
 
 
Nadzorno upravljački sustav izveden je na Siemens PCS7 platformi u redundantnoj „fail safe“ izvedbi. Sustav upravljanja nadzire sve tehnološke cjeline kompletnog postrojenja: 
skladištenje i transport drvne biomase, parni kotao, sustav elektrofiltera, turbinsko postrojenje, kondenzacijsko postrojenje, postrojenje za kemijsku pripremu vode i toplinske 
podstanice za distribuciju tehnološke pare prema sušarama i za potrebe grijanja. 
 
 
Tehnički podaci kotlovskog postrojenja:
Parni kotao ložen drvnom biomasom
Nominalni učin DN:        13,0 t/h
Tlak svježe pare pLS: 40 bar
Temperatura svježe pare tLS: 400°C
 
 
Tehnički podaci turbinskog postrojenja:
 
Snaga generatora: 2000 kWe
 

Galerija

Povratak na prethodnu stranicu