PHB automatizacija

Izrada softvera i upravljačkih ormara za HDT L-24/7 DCS & ESD

Naručitelj: Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija
 
POSTROJENJE ZA DESULFURIZACIJU DIZELA HDT L-24/7
tehnologija - FLUOR
 
 
 
 
 
 
Aktivnosti na projektu
- izrada softvera i upravljačkih kabineta za postrojenje Claus DCS & ESD
 
 
Sustavi upravljanja:
- distrubuirani sustav upravljanja (DCS) Yokogawa Centum
- shut-down sustav (ESD) Yokogawa ProSafe RS

Galerija

Povratak na prethodnu stranicu