PHB automatizacija

HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE Sisak - Blok C

Naručitelj: HEP PROIZVODNJA d.o.o., TE Sisak - Blok C
 
 
 
Aktivnosti na projektu
- montaža instrumentacijske opreme i puštanje u pogon
 
U TE Sisak  2009. godine započela  je izgradnja plinskog kombi kogeneracijskog postrojenja BLOK C  230 MWe + 50 MWt. 
Novo postrojenje sastoji se od jedne plinske turbine snage 160 MWe sa vlastitim generatorom, jedne parne turbine snage 80 MWe sa generatorom i kotla utilizatotra na otpadne plinove iz plinske turbine. Parna turbina ima regulirano oduzimanje pare za potrebe napajanja parom toplinskog sustava grada Siska snage 50 MWt.
 

Galerija

Povratak na prethodnu stranicu