PHB automatizacija

Kontakt

PHB automatizacija d.o.o.

Adresa:
Slavonska avenija 20h
10000 Zagreb
Hrvatska - Croatia

Tel.: 01/2409-143
Fax: 01/2409-367
E-mail: info@phb.hr
Internet: www.phb.hr

Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080275361

Iznos temeljnog kapitala: 1.518.900,00 kn
Članovi uprave/direktori: Jure Brkić, Vlado Habek, Josip Pisk

Žiro račun: 2360000-1101452685 kod Zagrebačke banke d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb
OIB: 06838324425